Edicte sobre relació provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per a proveir dues places d'Agent de la Policia Local i per la consegüent constitució d'una borsa de treball