Coronavirus. Guia de convivència per als qui compartisquen habitatge amb alguna persona contagiada o que presente símptomes lleus

Per a evitar que el coronavirus es propague més i que alguna de les persones amb les quals es conviu també es contagie, cal dur a terme una sèrie de mesures molt concretes d'higiene, aïllament o neteja.

Si alguna de les persones amb les que es conviu té símptomes (febre, tos seca i falta d'aire) o directament ha donat positiu, aquests són els passos que cal seguir:

1. L'aïllament del pacient

El pacient ha d'instal·lar-se en una habitació d'ús exclusiu per a ell, amb ventilació, finestra al carrer i bany propi. La porta de l'habitació ha de romandre tancada per a evitar corrents d'aire que puguen traslladar el virus a la resta d'estades del domicili. A més, cal col·locar una paperera amb tapa automàtica i bossa de fem hermètic per als possibles residus del pacient.

En el cas de no poder aïllar-lo en una habitació, ha de romandre en una habitació que permeta una distància d'almenys 2 metres amb la resta d'habitants del domicili. Si la casa tampoc disposa de dos banys, el pacient ha d'evitar el contacte amb els objectes de la resta de persones. Això significa que tinga productes d'higiene només per a ell i dispose un poal exclusiu per a la roba que use o embrute.

2. Circulació i comunicació amb la resta de persones

Es recomana que les persones amb símptomes lleus o ja diagnosticades eviten circular massa pel domicili. S'ha de limitar a situacions “imprescindibles”. En uns d'aquests casos, els pacients han de mantindre una distància mínima de 2 metres, portar màscara i mantindre una correcta higiene de mans.

La comunicació, tant amb els serveis sanitaris com amb la resta de persones del domicili, ha de fer-se a través d'un telèfon mòbil. Es recomana també no compartir objectes com a ordenadors, telèfons mòbils, bolígrafs o comandaments de televisió.

3. Com mantindre la casa neta

Primer de tot, cal saber que la persona que netege ha de portar màscara i guants. Per descomptat, qualsevol persona que viva en el domicili ha de mantindre una correcta higiene personal i ha de llavar-se les mans sí o sí en els següents casos:

- Abans i després del contacte amb el pacient.
- Abans que el pacient isca de l'habitació.
- Després de tossir o esternudar.
- Després de manipular mocadors.
- Abans de menjar.
- Després de realitzar la neteja de superfície.

També s'ha de baixar la tapa abans de tirar de la cadena en el vàter per a evitar l'expulsió de bacteris a l'exterior.

A l'hora de netejar, cal prestar especial atenció a les superfícies i objectes que haja tocat la persona amb coronavirus. En general, cal netejar amb freqüència totes les zones de contacte com a taules, telèfons mòbils, aixetes, teclats, interruptors i vàters. Per a la neteja del domicili, cal utilitzar una mescla de lleixiu i aigua en proporció de 1/49 de desinfectant.

Es recomana que tota la vaixella es llave amb aigua calenta i sabó, preferiblement en rentavaixella a una temperatura de 60 °C. A més, es recomana que el pacient tinga un plat, un got i uns coberts exclusius per a ell.

La bugada ha de fer-se per separat: d'una banda, la del pacient i, per un altra, la de la resta de persones de la casa. El malalt ha de tindre la seua tovallola pròpia i es llavarà després de cada ús. Tota, amb detergent habitual a una temperatura d'entre 60 °C i 90 °C. Després de la rentada, cal deixar que s'asseque totalment.

4. Què fer amb els residus

Els residus que genere el pacient amb COVID-19 poden transmetre el virus a la resta del domicili. Cal manipular-los amb material sanitari d'un sol ús (guants i màscara), aïllar-los correctament en una bossa de plàstic exclusiva i mantindre una higiene exhaustiva després de manipular-los.