Orientacions per a realitzar tràmits online

Davant la impossibilitat d'acudir presencialment a les administracions, vos recordem que la majoria de tràmits administratius es poden fer de forma online a la nostra seu electrònica i a les seus electròniques de cada administració.

L'únic requisit indispensable és verificar la identitat de l'interessat/da mitjançant un dels següents mètodes segurs:

DNI electrònic / certificat electrònic:

Per tal d'utilitzar el DNI electrònic es requereix un lector de targetes i saber quin és el PIN associat al vostre DNI.

Tota la informació sobre DNI electrònic la podeu trobar en: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_300…

 

Certificat electrònic:

L'Ajuntament de la Llosa de Ranes és Punt de Registre d'Usuari (PRU) de firma electrònica de l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), per tant, està autoritzat per emetre certificats d'usuari, és a dir, personals.

Amb motiu de la situació generada per la Covid-19, i sempre prenent les mesures preventives necessàries, els passos a seguir per obtenir un certificat són:

1. Sol·licitar el certificat a l'Ajuntament. La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se mitjançant el seu D.N.I, N.I.E o passaport espanyol, en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d'aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

2. Generació del certificat. Realitzada l'alta del nou certificat se citarà a l'usuari per tal d'entregar la documentació. És el propi usuari el que generarà el certificat en el seu ordinador. En la documentació que s'entrega està explicat tot el procés. També pot servir d'ajuda aquest manual elaborat per l'ACCV: https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_sw/generar-sw_c.pdf

 

Clave PIN:

És una manera de realitzar tràmits per Internet amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada que necessitem. Aquest sistema d'identificació electrònica està basat en l'ús d'un codi triat per l'usuari i un PIN comunicat al telèfon mitjançant l'app Cl@ve PIN o amb un missatge SMS. És obligatori registrar-te prèviament en el sistema.

Enllaç amb informació de com obtenir Clave PIN: https://clave.gob.es/clave_Home/PIN24H/Que-es.html

 

Clave Permanente:

És un sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda per tu. Per a accedir al procés d'activació és necessari que prèviament t'hages registrat en el sistema.

Enllaç amb informació de com obtenir Clave Permanente: https://clave.gob.es/clave_Home/Clave-Permanente/queEs.html

 

Una vegada obtingut qualsevol mètode d'identificació dels descrits anteriorment, podreu accedir a les seus electròniques i fer ús dels servicis dels que disposen.

Exemples d'us amb un especial interés actualment serien:

- Accedir a veure l'esborrany de la renda i confirmar-lo:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

Pràcticament la totalitat dels tràmits presencial es poden fer de forma online. Vos animem a fer ús!