Anunci de resolució d'ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar ajudes municipals per a l'activitat comercial, exercici 2020

Ampliació en 2 mesos, del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment relatiu a Ajudes municipals per a l'activitat comercial exercici 2020.