Edicte sobre rectificació d'error en les bases per a la provisió de dos places d'Agent de Policia Local mitjançant consolidació