Ermita del Crist del Miracle

Edifici del segle XVIII, ubicat en un entorn natural que emmarca l'ermita en un fons verd.   L'ermita està conformada per una nau de tres trams, en la qual s'ubica una xicoteta cúpula voltada, decorada amb fragments ceràmics de colors. En un lateral de la fatxada hi ha una xicoteta torre campanar. Adossada a l'ermita hi ha una vivenda que dóna servei a la persona encarregada del seu manteniment.
L'edificació és austera, els murs estan fets de blocs de pedra, revestits d'estucat blanc, rematats per unes motlures en la cornisa, i els muntants de color grisenc.