Localització

El poble s’assenta al repeu de la solana de Santa Anna, entre l’antic secà de dalt i el regadiu de baix de la séquia mare, que sempre s’ha dit séquia de La Llosa. El nucli de població s’alça a 109 metres d’altitud respecte el nivell del mar.

El terme municipal, d’unes 690 ha, afronta per tramontana amb Villanova de Castelló; per llevant i per migdia amb el poble de Sorió (terme de la ciutat de Xàtiva), i per ponent, amb el de Rotglà i Corberà.

El poble de La Llosa de Ranes està pràcticament al costat de la ciutat de Xàtiva, amb la que els llosers sempre han mantingut una estreta relació.

El clima mediterrani no es tan calorós com la de la veïna ombria de Xàtiva, on es poden arribar a superar els 47ºC en agost, degut al efecte pantalla de la serra del castell.

Les precipitacions anuales oscil·len entre els 500 i els 600 mm, amb un màxim de pluges al mes d’octubre.